Skip to the content

Bachs Blomsterremedier


H
verdagen byder på mange situationer, som vi på den ene eller anden måde kan have svært ved at håndtere.

Bachs blomsterremedier fjerner ikke følelserne eller situationen for dig, men de hjælper dig med at håndtere følelserne på en blid, nænsom og beroligende måde, så du kommer godt igennem dem.

Hvem var Dr. Bach?

Dr. Bach (1886-1936) var egentlig uddannet læge. Hans primære arbejdsområde kredsede omkring udvikling af vacciner. Med tiden blev han mere og mere utilfreds med bivirkningerne af vaccinerne, der var baseret på sygdomsfremkaldende bakterier.

En intuitiv åndelig oplevelse og en stigende interesse for homøopati blev starten på hans søgen efter en naturlig måde at behandle mennesker på. Sidestillende med hans udvikling af Bachs Blomsterremedier, udviklede han sin filosofi, som blev udgivet første gang i 1931 i bogen ”Helbred dig selv”.

Dr Bach oplevede ofte, at den traditionelle medicin virkede meget forskelligt fra person til person. Nogle blev helbredt og andre dødede, trods samme diagnose og samme behandling. Han fandt også ud af, at det var de syges tanker og følelsesmæssige reaktioner, der gjorde udslaget om personens mulighed for at blive rask eller ej. Hvis man som patient var bange og angst for at dø, var opgivende og mistede håbet, så var sandsynligheden for at blive rask væsentlig lavere. Hvis man derimod tog diagnosen med oprejst pande, havde troen på, at det nok skulle gå, så var chancen for overlevelse væsentlig større. Det var altså de enten positive eller negative tankemønster og følelser, der styrede om hans patienter blev raske eller ej.

Ud fra disse betragtninger udviklede han denne filosofi.
”Hvis der er konflikt mellem sjæl og legeme, så skabes der sygdom. ”

Hvis vi ikke lever efter det vi ønsker af livet og ikke lever efter, hvad vi har behov for og hvad vi er sat i verdenen for at lære, så opstår sygdom. Inden sygdommen for alvor bryder ud, får vi som oftest masser af forvarsler. Men hvis vi ikke lytter til dem, så bliver vi syge. Det kan være migræneanfald, stress eller kræft. Dr. Bach mente, at man skal betragte sygdom som en stemme fra sit indre. Fra sin sjæl. Som fortæller, at noget er galt. At man ikke lytter efter sine behov og sin intuition om, hvad der er rigtig og forkert for den enkelte.

For at leve med en sjæl og et legeme i balance, skal vi ind at kigge på vores længsler. Vi er rigtige dygtige til at kritisere os selv og lede efter vores fejl. I stedet, bør vi vende tankegangen om og kigge på hvad disse såkaldte fejl i virkeligheden handler om.

Hvis man for eksempel synes, at alle andre er egoistiske, selvoptagede og slet ikke har overskud til at hjælpe alle andre, så vend tankegangen om og se dig selv dybt i øjnene.

For måske har du i virkeligheden selv behov for at kigge lidt ind ad, passe mere på sig selv, selv sætte flere grænser og lytte ind ad. I stedet for at flytte blikket ud af, skal vi kigge ind og mærke efter, hvad vi har behov for. Og det er lige præcis her, at Bachs Blomsterremedier kommer til sin fulde ret, da de hver især hjælper tanker og følelser i balance med deres specifikke egenskaber.

Så bundlinjen er, at Bachs Blomsterremedier ikke hjælper på fysisk sygdom. De kan hjælpe sindet og sjælen i balance og på den måde behandle mennesket bag sygdommen. Men ved at få balancen tilbage i livet, så mindskes pladsen til fysisk sygdom.

Bach konsultation

Bach konsultationen foregår i min klinik på Amager. Vi finder os tilrette, jeg sørger for vi har lidt at drikke og at her er rart at være. Jeg starter altid med at fortælle kort om konsultationen og hvad du kan forvente.

Jeg spørger altid ind til dit kendskab til Bachs Blomsterremedier, og hvis du ikke kender til det, så vil jeg starte med at fortælle dig kort om Bachs filosofi og historie.

Det er rigtig godt, hvis du gør dig nogle tanker om, hvorfor du er kommet, hvilke følelsesmæssige udfordringer, problematikker eller konflikter du ønsker, vi skal arbejde med. I konsultationen vil jeg spørge ind til dine følelser, dine oplevelser og dine bevæggrunde til dine handlinger.

Jo længere ind i den følelsesmæssige problematik vi kan komme, jo tættere på en præcis blanding med blomsterremedier kan jeg blande til dig - og jo mere hjælp og støtte vil du føle fra blomsterdråberne.

Bachs blomsterremedier kan hjælpe dig med enhver følelse, du måtte have svært ved at håndtere. Det er alt fra sorg, humørsvingninger, angst, panik, ødelæggende tanker, bacilleforskrækkelse, manglende kropsaccept eller lignende.

Hvorfor en Bach konsultation? Hvad kan Bach hjælpe dig med?

Hverdagen er fyldt med situationer, som kræver meget energi fra os pga. de følelser, som situationen frembringer. Bachs blomsterremedier kan fx hjælpe dig hvis;

  • Dit barn er ved at blive indkørt i vuggestue/ børnehave/skole, en ny situation som kan skabe angst, utryghed, tristhed, søvnløshed, mareridt hos barnet, og/eller hvis mor/ far kan have svært ved at give slip eller er utrygge ved at overlade barnet i andres varetægt.

  • Du skal starte nyt arbejde/uddannelse. Det er typisk en situation, som kan frembringe træthed - både psykisk og fysisk

  • Du er ramt af en eller flere af alle de forskellige følelser, der forbindes med at være i en sammenbragt familie/skilsmissefamilie. Du kan opleve sorg, modløshed, angst, tristhed, nærtagenhed, uretfærdighedsfølelse og følelsen af ikke at give sig selv plads.

  • Du har følelser fra fortiden, der hober sig op og fylder i din bevidsthed. Du har brug for at få ryddet op i alle disse følelser, fx sorgen over en ekskæreste, manglende omsorg fra forældre, følelsen af ikke at slå til i dit liv fordi du ikke stoler på dig selv og din egen dømmekraft.

  • Du skal ud at rejse og har flyskræk

  • Du kæmper med en fobi fx for edderkopper eller små rum

  • Du overrumples af overgangsalderen, som har sat ind og alle følelser er i spil

  • Du kæmper med præmenstruelle udsving

  • Du er gravid og har en masse modsatrettede følelser fra fortiden, nutiden og for fremtiden. Samtidig skal du til at finde dig selv i en ny rolle.

  • Du skal til eksamen eller en anden stor begivenhed, der gør dig urolig, utryg og/eller handlingslammet.

Hvordan foregår en Bach konsultation?

Tillid er nøgleordet i mine Bach konsultationer. Har du tillid til mig, så tør du åbne dig. Jo mere du tør mærke dig selv og dine sande følelser, jo bedre mulighed har jeg for at finde den helt rigtige behandlingsblanding til dig.

Mine konsultationer starter med at vi finder os til rette, sidder godt og lige falder til i stolene. Så gennemgår jeg kort nogle praktiske oplysninger og sikre mig, at du har det godt og ved hvad der skal ske. Jeg starter med at spørge dig, hvad jeg kan hjælpe dig med og stille og roligt finder vi ind til de følelser, du går og kæmper med.

Igennem vores samtale, vil jeg spørge ind til dine følelser og oplevelser der kredser om de situationer, du finder svære. Det er spørgsmål, som skal hjælpe os begge med at finde ind til kernen. Jeg oplever ofte at det er en proces, og vi skal igennem “flere lag af løget”. Vi kan ikke springe et lag af følelser over og bearbejde de inderste med det samme.

Ofte er der følelser, som skal placeres og bearbejdes, før vi kan tage næste skridt. Jeg oplever ofte, at mine klienter kommer med en grundfølelse, som vi så behandler. Når der så er gået 3 uger, viser der sig en anden følelse, som lå indenunder, men som ikke kunne komme til udtryk, ej heller bearbejdes, før den første følelse blev placeret. Det er det Bach selv kaldte for ”laget af løget” og jeg ser det ofte i praksis. Derfor er det heller ikke unormalt, at mange kommer igen et par gange, indtil lagene er afdækkede.

Jeg vil til slut i konsultationen beskrive hvilke følelser, der er blevet afdækket. Her vil jeg bede dig bekræfte, om det er disse områder, vi skal arbejde på. Dernæst fortæller jeg hvilke remedier, der dækker disse følelser - og med din accept blander jeg en behandlingsflaske, som rækker til i hvert fald 3 uger. 

Jeg sikrer mig du har det godt, inden du får lov at forlade min klinik og en ny tid kan evt. aftales.Det er vigtigt at pointere, at hvis du tager medicin eller er under anden lægefaglig behandling, kan og skal Bachs blomsterremedier IKKE erstatte denne behandling. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vælge fx Bach eller en lægefaglig behandling, skal du altid først tage en lægekonsultation. Bachs blomsterremedier kan bruges sammen med og sideløbende, men aldrig erstatte.